خانه » استخدام در استان هرمزگان » استخدام در استان هرمزگان » آگهی استخدام شرکت صبا فولاد خلیج فارس

آگهی استخدام شرکت صبا فولاد خلیج فارس

متن آگهی:

آگهی استخدام شرکت صبا فولاد خلیج فارس

شرکت صبا فولاد خلیج فارس در نظر دارد برای تکمیل کادر فنی و همچنین سازمان آتی مهندسی پروژه خود نیروهایی با تخصص زیر را استخدام نماید.


 • شهرهای مورد نیاز : بندرعباس
 • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
 • تاریخ انقضا : ۶ آذر ماه ۹۱

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندس مکانیک جامدات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : جامدات
 • حداقل سابقه کار : بدون سابقه کار
 • شهرهای محل خدمت : بندرعباس
 • جنسیت : مرد /زن
 • حداقل سن : محدودیتی ندارد
 • شرایط : آشنایی با نرم افزارهای  Compress, Fanc5 ,HTRI ,ANSYS ,Solidwork ,Mechanicaldesktop, Catia,Pro-E

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس تکنسین یا بایگانی فنی
 • مقطع تحصیلی : کاردانی،کارشناسی
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : بدون سابقه کار
 • شهرهای محل خدمت : بندرعباس
 • جنسیت : مرد /زن
 • حداقل سن : محدودیتی ندارد
 • شرایط : آشنایی به آرشیو مدارک فنی مدارک فنی سایت را نگهداری وقابل استفاده در زمان بهره برداری نماید.ضمناً کلیه مدارک در زمان نصب را از پیمانکاران و ناظر گرفته و مشخصات فنی اجرای عملیات سیویل و تجهیزات را نگهداری و کنترل نماید.

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندس برق،ابزار دقیق
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : ابزار دقیق، برق
 • حداقل سابقه کار : بدون سابقه کار
 • شهرهای محل خدمت : بندرعباس
 • جنسیت : مرد /زن
 • حداقل سن : محدودیتی ندارد
 • شرایط : آشنایی با نرم افزارهای Acad, Orcad, Etab, Integra

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندس مکانیک جامدات
 • مقطع تحصیلی : حداقل کاردانی
 • حداقل سابقه کار : بدون سابقه کار
 • شهرهای محل خدمت : سراسر کشور
 • جنسیت : مرد /زن
 • حداقل سن : محدودیتی ندارد
 • شرایط : آشنایی با نرم افزارهای Compress, Fanc5 ,HTRI ,ANSYS ,Solidwork ,Mechanicaldesktop, Catia,Pro-E

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندس صنایع(کنترل پروژه)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مهندس صنایع
 • حداقل سابقه کار : بدون سابقه کار
 • شهرهای محل خدمت : بندرعباس
 • جنسیت : مرد /زن
 • حداقل سن : محدودیتی ندارد
 • شرایط : آشنایی با نرم افزارهای Primavera, MS project-SSP

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : سرپرست کارگاه(مهندس مکانیک ،سازه)
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مهندس مکانیک یا سازه
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : بندرعباس
 • جنسیت : مرد /زن
 • حداقل سن : محدودیتی ندارد
 • شرایط : با ۵ سال تجربه در امور سرپرستی کارگاه و نصب تجهیزات صنعتی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندس مکانیک سیالات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : سیالات
 • حداقل سابقه کار : بدون سابقه کار
 • شهرهای محل خدمت : بندر عباس
 • جنسیت : مرد /زن
 • حداقل سن : محدودیتی ندارد
 • شرایط : توانایی فعالیت بعنوان سرپرست واحد سیالات در زمان بهره برداری و آشنایی با نرم افزارهای  AutoPlant, CaesarII, Cosmo, PDMS, PDS, Puma, Pipeflow

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندس مکانیک جامدات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مهندس مکانیک جامدات یا ساخت و تولید
 • حداقل سابقه کار : بدون سابقه کار
 • شهرهای محل خدمت : بندرعباس
 • جنسیت : مرد /زن
 • حداقل سن : محدودیتی ندارد
 • شرایط : توانایی فعالیت بعنوان سرپرست تعمیرات و آشنایی با نرم افزارهای  Compress,Fanc-5,HTRI,ANSYS,Solidwork

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندس ابزار دقیق و کنترل
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : ابزار دقیق
 • حداقل سابقه کار : بدون سابقه کار
 • شهرهای محل خدمت : بندرعباس
 • جنسیت : مرد /زن
 • حداقل سن : محدودیتی ندارد
 • شرایط : توانایی فعالیت بعنوان سرپرست واحد برق و ابزار دقیق و آشنایی با نرم افزارهای  PLC, Smart Plant Instr

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندس ساختمان
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : ساختمان

 • حداقل سابقه کار : بدون سابقه کار
 • شهرهای محل خدمت : بندرعباس
 • جنسیت : مرد /زن
 • حداقل سن : محدودیتی ندارد
 • شرایط : آشنایی با نرم افزارهای Civil Design, Sap2000, Ansys, Safe, Etabs, Acad

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندس متالوژی
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : متالوژی
 • حداقل سابقه کار : بدون سابقه کار
 • شهرهای محل خدمت : بندرعباس
 • جنسیت : مرد /زن
 • حداقل سن : محدودیتی ندارد
 • شرایط : جهت بکارگیری بعنوان مهندس پروسس آشنایی با نرم افزارهای Pipenet , با تجربه پلانت های احیا

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندس صنایع،کنترل پروژه
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : صنایع
 • حداقل سابقه کار : بدون سابقه کار
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد /زن
 • حداقل سن : محدودیتی ندارد
 • شرایط : با حداقل دو سال سابقه کار و آشنایی به نرم افزارهای MS Projects- Primavera

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : فوق دیپلم فنی
 • مقطع تحصیلی :کاردانی
 • رشته تحصیلی : فنی
 • حداقل سابقه کار : بدون سابقه کار
 • شهرهای محل خدمت : بندرعباس
 • جنسیت : مرد /زن
 • حداقل سن : محدودیتی ندارد
 • شرایط : سرپرست آرشیو و مدارک فنی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نگهبان
 • مقطع تحصیلی : دیپلم
 • حداقل سابقه کار : بدون سابقه کار
 • شهرهای محل خدمت : بندرعباس
 • جنسیت : مرد
 • حداقل سن : محدودیتی ندارد
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندس ایمنی و بهداشت
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : ایمنی و بهداشت
 • حداقل سابقه کار : بدون سابقه کار
 • شهرهای محل خدمت : بندرعباس
 • جنسیت : مرد /زن
 • حداقل سن : محدودیتی ندارد
 • شرایط : سرپرست (HSE)

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندس مکانیک
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مکانیک
 • حداقل سابقه کار : بدون سابقه کار
 • شهرهای محل خدمت : بندرعباس
 • جنسیت : مرد /زن
 • حداقل سن : محدودیتی ندارد
 • شرایط : جهت کنترل تجهیزات و ماشین آلات

——————————————————————————————————————————-

آدرس و نحوه تماس

 • سایت :http://sabafoolad.ir

——————————————————————————————————————————-

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

۱ دیدگاه تاکنون.

 1. اینده نگر گفت:

  من سابقه نداشتم و رفتم طرف برگشته میگه ما اونایی رو که سابقه ندارن ۶ ماه رایگان برامون کار می کنن.بعدش خواستن میمونن نخواستن میرن!!!!!!
  شرکته سیاه بازی
  یکی نیست بگه اقای بوووووق کدوم ابلهی بدون حقوق کار می کنه؟
  شنیده بودم یک ماه ازمایشی دیگه ۶ ماه تازه اخرشم معلوم نیست استخدام بکنه یا نه!!!!
  یعنی بیا رایگان برامون کار کن.
  تازه اقای بووووق از رو هم نمیرفت میگفت باهاتون تماس می گیریم!!!!!
  این سابقه خواستنشم سیاه کاری چون میدونه اکثراسابقه کم دارن میخواد بهره گشی کنه یا حقوق کم بده
  در کل از لحاظ مزایا و احترام به حقوقه کارمند شرکته مزخرفی!

  [پاسخ]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.