خانه » استخدام در استان تهران » آگهی استخدام در شرکت مهندسی کانی کاوان شرق

آگهی استخدام در شرکت مهندسی کانی کاوان شرق

متن آگهی:

آگهی استخدام در شرکت مهندسی کانی کاوان شرق

شرکت مهندسی کانی کاوان شرق برای تأمین نیروی انسانی خود افراد واجد شرایط ذیل را به همکاری دعوت می‌نماید. 

 • شهرهای مورد نیاز : تهران
 • تعداد مورد نیاز : ۱۹ نفر
 • تاریخ انقضا : ۲۹ مهر ۹۱

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندس مکانیک ماشین آلات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۵ تا ۱۰ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد /زن
 • سن : محدودیت ندارد
 • شرایط : با تجربه کار در شرکت های مهندسین مشاور صنایع معدنی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندس PIPING
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۵ تا ۱۰ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد /زن
 • سن : محدودیت ندارد
 • شرایط :با تجربه طراحی در شرکت های مهندسین مشاور صنعتی، تجربه در محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندس ابزار دقیق
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۵ تا ۱۰ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد /زن
 • سن : محدودیت ندارد
 • شرایط : با تجربه طراحی در شرکت مهندسین مشاور صنعتی، تجربه در محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندس برق
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۵ تا ۱۰ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد /زن
 • سن : محدودیت ندارد
 • شرایط : با تجربه طراحی در شرکت مهندسین مشاور صنعتی، تجربه در محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نقشه کش برق و ابزار دقیق
 • مقطع تحصیلی : —-
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد /زن
 • سن : محدودیت ندارد
 • شرایط : با تجربه در طراحی واحد های صنعتی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : نقشه کش سازه
 • مقطع تحصیلی : —-
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد /زن
 • سن : محدودیت ندارد
 • شرایط : مسلط به نقشه کشی سازه های صنعتی بتنی و فلزی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندس صنایع
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد /زن
 • سن : محدودیت ندارد
 • شرایط : کنترول پروژه- تسلط به نرم افزار P6 و آشنایی با مباحث PMBOK

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس حسابداری
 • مقطع تحصیلی : —-
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد /زن
 • سن : محدودیت ندارد
 • شرایط : با تجربه در زمینه پیمانکاری و مهندسی مشاور- آشنا به  نرم افزارمالی و حقوق دستمزد رایورز

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس بودجه
 • مقطع تحصیلی : —-
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد /زن
 • سن : محدودیت ندارد
 • شرایط : با تجربه در زمینه پیمانکاری و مهندسی مشاور

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس نقشه برداری
 • مقطع تحصیلی : —-
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد /زن
 • سن : محدودیت ندارد
 • شرایط : با تجربه در برداشت های توپوگرافی و تهیه نقشه و  نرم افزارهای مربوطه در پروژه های معدنی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس ارشد زمین شناسی
 • مقطع تحصیلی : —-
 • رشته تحصیلی : زمین شناسی
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد /زن
 • سن : محدودیت ندارد
 • شرایط : با تجربه در تهیه نقشه های Assayplan و تهیه مدل عیاری کانسار و به روز آوری نقشه ها و مقاطع زمین شناسی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس ارشد معدن- استخراج
 • مقطع تحصیلی : —-
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۱۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد /زن
 • سن : محدودیت ندارد
 • شرایط :با تجربه طراحی و برنامه ریزی- مسلط به نرم افزار Datamine و سرپرستی در امر نظارت معادن رو باز

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندس مکانیک
 • مقطع تحصیلی : —-
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۱۰ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد /زن
 • سن : محدودیت ندارد
 • شرایط : آشنا به سیستم های جدید تعمیر و نگهداری CM

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مهندسی مکانیک
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : ۱۰ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد /زن
 • سن : محدودیت ندارد
 • شرایط : با تجربه در تعمیر و نگهداری تجهیزات صنعت فرآوری مواد معدنی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس ارشد معدن
 • مقطع تحصیلی : —-
 • رشته تحصیلی : گرایش فرآوری مواد معدنی
 • حداقل سابقه کار : ۵ سال
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد /زن
 • سن : محدودیت ندارد
 • شرایط : —-

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : کارشناس عمران
 • مقطع تحصیلی : —-
 • رشته تحصیلی : —-
 • حداقل سابقه کار : سابقه کار نمی خواهد
 • شهرهای محل خدمت : تهران
 • جنسیت : مرد /زن
 • سن : محدودیت ندارد
 • شرایط : آشنا به بخشنامه ها و سابقه کار در تنظیم اسناد مناقصه و قراردادها بر اساس بخشنامه و ضوابط قانون مناقصات و سازمان برنامه

——————————————————————————————————————————-

آدرس و نحوه تماس

 • ایمیل :JOB@kanikavan.com
 • سایت :http://www.kanikavan.com

——————————————————————————————————————————

متن آگهی

شرکت مهندسی کانی کاوان شرق برای تأمین نیروی انسانی خود افراد واجد شرایط ذیل را به همکاری دعوت می‌نماید. 

  

ردیف

عنوان شغل

شرا یط احراز

۱

مهندس مکانیکمهندس مکانیک ماشین آلات با تجربه کار در شرکت های مهندسین مشاور صنایع معدنی با سابقه کار ۱۰-۵ سال- ۱نفر

۲

مهندس PIPING

مهندس PIPING با تجربه طراحی در شرکت های مهندسین مشاور صنعتی، تجربه در محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی با سابقه کار ۱۰-۵ سال- ۱ نفر

۳

مهندسی ابزار دقیق

مهندس ابزار دقیق با تجربه طراحی در شرکت مهندسین مشاور صنعتی، تجربه در محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی با سابقه کار ۱۰-۵ سال- ۱ نفر
۴

مهندس برق

مهندس برق با تجربه طراحی در شرکت مهندسین مشاور صنعتی، تجربه در محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی با سابقه کار ۱۰-۵ سال- ۱ نفر

۵

نقشه کش برق و ابزار دقیق

نقشه کش برق و ابزار دقیق با تجربه در طراحی واحد های صنعتی با سابقه کار ۵ سال-۱ نفر

۶

نقشه کش سازه

مسلط به نقشه کشی سازه های صنعتی بتنی و فلزی- سابقه کار ۵ سال به بالا- ۱نفر

۷

مهندس صنایع

کنترول پروژه- تسلط به نرم افزار P6 و آشنایی با مباحث PMBOK- سابقه کار ۵ سال به بالا

۸

کارشناس حسابداری

با تجربه در زمینه پیمانکاری و مهندسی مشاور- آشنا به  نرم افزارمالی و حقوق دستمزد رایورز- سابقه کار ۵ سال به بالا

۹

کارشناس بودجه

با تجربه در زمینه پیمانکاری و مهندسی مشاور- با سابقه کار ۵ سال

۱۰

کارشناس نقشه برداری

با تجربه در برداشت های توپوگرافی و تهیه نقشه و  نرم افزارهای مربوطه در پروژه های معدنی- سابقه کار ۵ سال

۱۱

کارشناس ارشد زمین شناسی

با تجربه در تهیه نقشه های Assayplan و تهیه مدل عیاری کانسار و به روز آوری نقشه ها و مقاطع زمین شناسی- سابقه کار ۵ سال
۱۲کارشناس ارشد معدن- استخراج

با تجربه طراحی و برنامه ریزی- مسلط به نرم افزار Datamine و سرپرستی در امر نظارت معادن رو باز- سابقه کار ۱۵ سال

۱۳کارشناس ارشد معدن- استخراجبا تجربه در حفاری و انفجار و نرم افزارهای مربوطه- سابقه کار ۵ سال
۱۴مهندس مکانیکبا تجربه در تعمیر و نگهداری تجهیزات دوار و ثابت- سابقه کار ۱۰ سال
۱۵مهندس برقگرایش کنترل و ابزار دقیق- با تجربه در تعمیر و نگهداری سیستم های کنترول و تجهیزات ابزار دقیق- سابقه کار ۱۰ سال
۱۶مهندس مکانیکآشنا به سیستم های جدید تعمیر و نگهداری CM- سابقه کار ۱۰ سال
۱۷مهندس مکانیکبا تجربه در تعمیر و نگهداری تجهیزات صنعت فرآوری مواد معدنی- سابقه کار ۱۰ سال
۱۸کارشناس ارشد معدنگرایش فرآوری مواد معدنی- سابقه کار ۵ سال
۱۹کارشناس عمرانآشنا به بخشنامه ها و سابقه کار در تنظیم اسناد مناقصه و قراردادها بر اساس بخشنامه و ضوابط قانون مناقصات و سازمان برنامه

متقاضیان درخواست و سوابق کاری خود را با قید ردیف و عنوان شغلی از طریق صندوق پستی ۱۵۳۴-۱۹۳۹۵یا پست الکترونیکی به آدرس JOB@kanikavan.com ارسال نمایند.رزومه های ارسالی از طریق پست الکترونیکی باید کمتر از ۱۰۰KB  وبا فرمت WORD یا PDF باشد.

دانلود فرم

کانال تلگرام استخدامی

جهت مشاهده نیازمندی های روزانه استخدام در روزنامه ها اینجا کلیک کنید

هشدار مهم : کارجویان گرامی لطفا قبل از ارسال شغل مورد درخواست خود به نکات زیر توجه کنید.
* سایت استخدامی هیچ گونه مسئولیتی در تعیین شرایط و مشخصات آگهی های درج شده و یا توافق بین کارجویان و کارفرمایان و سازمان ها ندارد لذا خواهشمند است در ارسال مدارک و مشخصات خود بالاخص در مورد شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی دقت لازم را مبذول فرمایید.
* تنها سازمان ها ، دستگاه های دولتی و بانک ها بر طبق قانون جهت برگزاری آزمون ها هزینه ثبت نام دریافت می کنند. چناچه شرکت و یا بخش خصوصی اقدام به گرفتن وجه در قبال ثبت نام شما کرد هوشیار باشید و از واریز وجه اجتناب کنید.
*متاسفانه بعضی آگهی دهنده ها به طور کامل شرایط و ضوابط خود را در آگهی ها اعلام نمی کنند در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به دریافت وجه و اخاذی از شما کرد مراتب را به سایت استخدامی اطلاع تا در اسرع وقت آگهی های این آگهی دهندگان حذف و به آنان هشدار داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.