مطالبی که برچسب ‘کارت ورود به جلسه آزمون کانون پروانه کارآموزی وکلای دادگستری’ دارند

اطلاعیه تاریخ‌، نحوه پرینت و محل رفع نقص آزمون پروانه کارآموزی وکالت وکلای دادگستری

آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 91

اطلاعیه مربوط به تاریخ‌، نحوه پرینت و محل رفع نقص کارت شرکت درآزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال ۱۳۹۱

 

  • تاریخ دریافت کارت : 15 آبان 91