مطالبی که برچسب ‘کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی استان قدس رضوی’ دارند

آگهی استخدام استانداری گیلان(دریافت کارت ورود به جلسه آزمون)

آخرین اخبار استخدامی استانداری گیلان

استانداري گيلان براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود و ساير دستگاههاي اجرايي استان طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي
۹۰ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور تعداد ۲۶۵ نفر از افراد واجد شرايط را /۱۲/ ۴۵۵۰ /دم مورخ ۲۱ / براي به كارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي از محل مجوز شماره ۱۱۰ از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي، تخصصي، مصاحبه تخصصي و گزينشبه صورت پيماني به شرح ذيل استخدام مينمايد.

  • شهرهای مورد نیاز : گیلان
  • تعداد نیروی مورد نیاز : 265 نفر

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی استانداری اردبیل

خبر مربوطه به وضعیت استخدامی در ادارات دولتی اردبیل

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اردبیل گفت : کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی استانداری و تعدادی از دستگاه های اجرایی استان ، از سه شنبه ۱۴ تا پنج شنبه ۱۶ خرداد، در پایگاه اطلاع رسانی استانداری منتشر می شود.

 

  • عنوان خبر: تاریخ دریافت کارت  آزمون استخدامی استانداری اردبیل سال 92

(بیشتر…)

زمان برگزاری آزمون استخدامی استانداری قزوین

آگهی استخدام استانداری قزوین

زمان برگزاری آزمون استخدامی استانداری قزوین و تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی

  • تاریخ برگزاری آزمون: 31 فروردین ماه 92

    (بیشتر…)

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی آستان قدس رضوی

آگهی استخدام سازمان مرکزی آستان قدرس رضوی

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی آستان قدس رضوی

  • شهرهای مورد نیاز : مشهد
  • تعداد مورد نیاز : 69 نفر
  • تاریخ آزمون : 1 دی ماه 91

(بیشتر…)