مطالبی که برچسب ‘کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی استان قدس رضوی’ دارند

آگهی استخدام استانداری گیلان(دریافت کارت ورود به جلسه آزمون)

آخرین اخبار استخدامی استانداری گیلان

استانداری گیلان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاههای اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی
۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور تعداد ۲۶۵ نفر از افراد واجد شرایط را /۱۲/ ۴۵۵۰ /دم مورخ ۲۱ / برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی از محل مجوز شماره ۱۱۰ از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی، تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینشبه صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام مینماید.

 • شهرهای مورد نیاز : گیلان
 • تعداد نیروی مورد نیاز : ۲۶۵ نفر
 • تاریخ انقضا : ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۲

  (بیشتر…)

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی استانداری اردبیل

خبر مربوطه به وضعیت استخدامی در ادارات دولتی اردبیل

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اردبیل گفت : کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی استانداری و تعدادی از دستگاه های اجرایی استان ، از سه شنبه ۱۴ تا پنج شنبه ۱۶ خرداد، در پایگاه اطلاع رسانی استانداری منتشر می شود.

 

 • عنوان خبر: تاریخ دریافت کارت  آزمون استخدامی استانداری اردبیل سال ۹۲

(بیشتر…)

زمان برگزاری آزمون استخدامی استانداری قزوین

آگهی استخدام استانداری قزوین

زمان برگزاری آزمون استخدامی استانداری قزوین و تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی

 • تاریخ برگزاری آزمون: ۳۱ فروردین ماه ۹۲

  (بیشتر…)

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی آستان قدس رضوی

آگهی استخدام سازمان مرکزی آستان قدرس رضوی

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی آستان قدس رضوی

 • شهرهای مورد نیاز : مشهد
 • تعداد مورد نیاز : ۶۹ نفر
 • تاریخ آزمون : ۱ دی ماه ۹۱

(بیشتر…)