مطالبی که برچسب ‘کارت ورود به جلسه آزمون استانداری آذربایجان شرقی’ دارند

اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه استانداری آذربایجان شرقی

اطلاعیه مهم دریافت کارت ورود به جلسه استانداری آذربایجان شرقی

اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه استانداری آذربایجان شرقی

 

 

  • عنوان اطلاعیه : تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون
  • تاریخ برگزاری : پانزدهم و سی ام هر ماه به سایت استانداری مراجعه نمایند.
  • نوع خبر : اطلاعیه و برگزاری آزمون ها

    (بیشتر…)