مطالبی که برچسب ‘نیازمندی های استان کرمان’ دارند
دعوت به همکاری 3

آگهی استخدام رهگذر تجارت پارس در کرمان

رهگذر تجارت پارس جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در کرمان استخدام می کند.

عنوان شغلی  شرایط احراز
 مهندس کامپیوتر
  • متخصص امنیت وب سایت وسرور( ضد هک)

متقاضیان می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: dr.jabbari@gmail.com

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۴

نیازمندی های استان کرمان – ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۴

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۶ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان کرمان – ۶ فروردین ماه ۹۴

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۳۰ فروردین ماه ۹۴

نیازمندی های استان کرمان – ۳۰ فروردین ماه ۹۴

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۲۰ اسفند ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۲۰ اسفند ماه ۹۳

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۸ بهمن ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۸ بهمن ماه ۹۳

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۱۴ دی ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۱۴ دی ماه ۹۳

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۱۶ آذر ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۱۶ آذر ماه ۹۳

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۲ آذر ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۲ آذر ماه ۹۳

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۲۰ مهر ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۲۰ مهر ماه ۹۳

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۹ مهر ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۹ مهر ماه ۹۳

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – ۲ مهر ماه ۹۳

نیازمندی های استان کرمان – ۲ مهر ماه ۹۳

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – 16 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان کرمان – 16 شهریور ماه 93

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – 5 شهریور ماه 93

نیازمندی های استان کرمان – 5 شهریور ماه 93

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – 15 مرداد ماه 93

نیازمندی های استان کرمان – 15 مرداد ماه 93

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – 25 اردیبهشت ماه 93

نیازمندی های استان کرمان – 25 اردیبهشت ماه 93

استان کرمان

آگهی استخدام استان کرمان – 25 فروردین ماه 93

نیازمندی های استان کرمان – 25 فروردین ماه 93

آگهی های استخدام استان کرمان – 13 مرداد ماه 92

 استخدام استان کرمان – 13 مرداد ماه 92

آگهی های استخدام استان کرمان – 30 تیر ماه 92

آگهی های استخدام استان کرمان

آگهی های استخدام استان کرمان – 30 تیر ماه 92

 

  • نوع آگهی : آگهی های کلی استان کرمان

آگهی های استخدام استان کرمان – 25 خرداد ماه 92

آگهی های استخدام استان کرمان - 15 مهر ماه 91

آگهی های استخدام استان کرمان – 25 خرداد ماه 92

 

 

  • نوع آگهی : آگهی های کلی استان کرمان

آگهی های استخدام استان کرمان – 19 خرداد ماه 92

آگهی های استخدام استان کرمان - 15 مهر ماه 91

آگهی های استخدام استان کرمان – 19 خرداد ماه 92

 

 

  • نوع آگهی : آگهی های کلی استان کرمان

آگهی های استخدام استان کرمان -9 خرداد ماه 92

آگهی های استخدام استان کرمان - 15 مهر ماه 91

آگهی های استخدام استان کرمان – 9 خرداد ماه 92


  • نوع آگهی : آگهی های کلی استان کرمان

صفحه 1 از 212