مطالبی که برچسب ‘نتایج مصاحبه آزمون اشتخدامی شرکت نفت’ دارند

اطلاعیه مرحله پایانی مصاحبه های آزمون شرکت ملی نفت ایران سال ۹۰

اطلاعیه مرحله پایانی مصاحبه های آزمون شرکت ملی نفت ایران سال ۹۰

اطلاعیه مرحله پایانی مصاحبه های آزمون شرکت ملی نفت ایران سال ۹۰

  • نوع خبر : در مورد مصاحبه آزمون شرکت نفت سال 90
  • تاریخ برگزاری آزمون مصاحبه : 25 شهریور ماه لغایت 30 شهریور ماه 91

    (بیشتر…)