مطالبی که برچسب ‘نتایج ازمون استخدامی ناظرین بخش کشاورزی’ دارند

اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی ناظرین بخش کشاورزی سال 91

آگهی استخدام وزارت جهاد کشاورزی سال 91

مهندسین ناظر مشمول بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و مشمولین تبصره ۴ مصوبه ۱۳/۱۲/۹۰ مجلس محترم با توجه به اطلاعات ثبت شده در سامانه (خود اظهاری) می توانند جهت اطلاع از نتیجه ثبت نام اینترنتی خود و در صورت داشتن اعتراض، ارائه تقاضا نامه کتبی به سازمان جهاد کشاورزی استانها (اولویت اول) مراجعه نمایند.

  • عنوان خبر :  نتایج آزمون استخدامی ناظرین بخش کشاورزی

    (بیشتر…)