مطالبی که برچسب ‘موسسه مالی و اعتباری کوثر’ دارند

استخدام موسسه مالی واعتباری کوثر

استخدام موسسه مالی واعتباری کوثر

موسسه مالی و اعتباری کوثر درنظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود، از طریق آزمون استخدامی از بین داوطلبان (آقا) دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های زیر جهت متصدی اموربانکی (ریالی و ارزی) طبق ضوابط نموده و پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش به کارگیری شوند.

  • شهرهای مورد نیاز : تهران، کرمان و البرز
  • تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ انقضا : نامشخص

(بیشتر…)