مطالبی که برچسب ‘منابع آزمون استخدام بیمه’ دارند

آگهی اعطای پروانه کارگزاری بیمه مرکزی ایران

آگهی اعطای پروانه کارگزاری بیمه مرکزی ایران اعطای پروانه کارگزاری رسمی بیمه مرکزی ایران

بیمه مرکزی ایران ج.ا.ا در اجرای ماده ۶۸ قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری و برای استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد برای تعمیم و گسترش فرهنگ بیمه و پیشبرد و عرضه خدمت و فعالیت های بیمه ای پس از آزمون از متقاضیان واجد شرایط بر اساس آیین نامه و مقررات مربوط،پروانه کارگزاری رسمی بیمه صادر میکند.

(بیشتر…)