مطالبی که برچسب ‘عناوین شغلی و رشته های تحصیلی مورد نیاز استخدامی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش’ دارند

تمدید ثبت نام استخدام سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران

 استخدام  سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران از فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي وكارشناسي ارشد رشته هاي مصرحه ذيل به منظور تحقق اهدافسازماني خود با شرايط زير داوطلب استخدام پيماني نظامي 5 ساله (مرد) مي پذيرد.


  • شهرهای مورد نیاز : سراسر کشور
  • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده