مطالبی که برچسب ‘عناوین شغلی و رشته های تحصیلی مورد نیاز استخدامی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش’ دارند

تمدید ثبت نام استخدام سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران

 استخدام  سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران از فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد رشته های مصرحه ذیل به منظور تحقق اهدافسازمانی خود با شرایط زیر داوطلب استخدام پیمانی نظامی ۵ ساله (مرد) می پذیرد.


  • شهرهای مورد نیاز : سراسر کشور
  • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ انقضا :۳  مهر  ۹۱

    (more…)