مطالبی که برچسب ‘زمان دریافت کارت ورود به جلسه استانداری لرستان’ دارند

تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون به استانداری لرستان

اطلاعیه زمان دریافت کارت ورود به جلسه استانداری لرستان

تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون استانداری لرستان اعلام شد.

 

  • عنوان اطلاعیه : تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون
  • تاریخ برگزاری: نا معلوم
  • نوع خبر : اطلاعیه و برگزاری آزمون ها

    (بیشتر…)

اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه استانداری آذربایجان شرقی

اطلاعیه مهم دریافت کارت ورود به جلسه استانداری آذربایجان شرقی

اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه استانداری آذربایجان شرقی

 

 

  • عنوان اطلاعیه : تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون
  • تاریخ برگزاری : پانزدهم و سی ام هر ماه به سایت استانداری مراجعه نمایند.
  • نوع خبر : اطلاعیه و برگزاری آزمون ها

    (بیشتر…)