مطالبی که برچسب ‘رشته های مورد نیاز استخدامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات’ دارند

اطلاعیه جدید استخدامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

اطلاعیه جدید استخدامی وزارت اطلاعات و ارتباطات

شهرها و رشته های مورد نیاز استخدامی وزارت اطلاعات و ارتباطات مشخص شدند.

  • نوع خبر : اطلاعیه ثبت نام آزمون
  • تاریخ ثبت نام : نامعلوم

(بیشتر…)