مطالبی که برچسب ‘جویای کار در حسن آباد’ دارند

آگهی استخدام منشی خانم در شهرک صنعتی شمس آباد

آگهی استخدام منشی خانم در شهرک صنعتی شمس آباد

استخدام منشی خانم در شهرک صنعتی شمس آباد


  • شهرهای مورد نیاز : اسلامشهر، رباط کریم ،  شهریار ، حسن آباد
  • تعداد مورد نیاز : 1 نفر