مطالبی که برچسب ‘جدیدترین استخدام های استان گلستان’ دارند

آگهی استخدام شرکت تولیدی شفا

آگهی استخدام شرکت تولیدی شفا

شرکت تولیدی شفا جهت تامین نیروی انسانی واحد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، بصورت تمام وقت افراد آقای واجد شرایط ذیل فرا می خواند.


  • شهرهای مورد نیاز : البرز
  • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ انقضا : 31 اردیبهشت  ماه 92

(بیشتر…)

آگهی استخدام دستگاه های اجرایی استان گلستان

 آگهی استخدام دستگاه های اجرایی استان گلستان
آگهی استخدام پیمانی دستگاههای اجرایی استان گلستان

استانداری گلستان در نظر دارد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاه های اجرایی استان، طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی، از محل مجوز شماره ۴۵۵۰/۱۱۰/دم مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، تعداد (۱۸۲) نفر را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی، تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی استخدام نماید.

(بیشتر…)