مطالبی که برچسب ‘جدیدترین استخدام شرکت پدیده شاندیز سال 92’ دارند

آگهی استخدام در شهر رویایی پدیده شاندیز

آگهی استخدام در شهر رویایی پدیده شاندیز

 شرکت توسعه بین المللی صنعت گرشگری پدیده شاندیز برای شتاب بخشیدن بیش از پیش به عملیات اجرایی پروژه مرکز تعطیلات، سرگرمی و خرید پدیده  در نظر دارد ۲۳۶۲ نفر را به همکاری بپذیرد.

 

  • شهرهای مورد نیاز : مشهد
  • تعداد مورد نیاز : ۲۳۶۲ نفر