مطالبی که برچسب ‘جدیدترین آگهی های استخدام سال 92’ دارند

آگهی استخدام شرکت کالاآورد پاسارگاد

آگهی استخدام شرکت کالاآورد پاسارگاد

شرکت کالاآورد پاسارگاد به یک نفر حسابدار(آشنا به نرم افزار )، جهت کار در یک دفتر بازرگانی نیازمند است.

 

  • شهرهای مورد نیاز : تهران
  • تعداد مورد نیاز :1 نفر

آگهی های استخدام استان خراسان – 14 فروردین ماه 92

آگهی های استخدام استان خراسان(رضوی، شمالی،جنوبی)

آگهی های استخدام استان خراسان- 14 فروردین ماه 92

 

  • نوع آگهی : آگهی های کلی استان خراسان