مطالبی که برچسب ‘جدیترین استخدامی ها’ دارند

استخدام سازمان محیط زیست سال 91

 استخدام سازمان محیط زیست 91
استخدام سازمان محیط زیست سال 91

رییس سازمان محیط زیست از برگزاری آزمون استخدامی این سازمان در خرداد 91 خبر داد.محمد جواد محمدی زاده خاطرنشان کرد قرار است در خرداد ماه دو آزمون در نقاط مختلف کشور برگزار شود تا 105 نفر استخدام محیط زیست شوند.