مطالبی که برچسب ‘تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه استانداری اردبیل’ دارند

تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون به استانداری لرستان

اطلاعیه زمان دریافت کارت ورود به جلسه استانداری لرستان

تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون استانداری لرستان اعلام شد.

 

 • عنوان اطلاعیه : تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون
 • تاریخ برگزاری: نا معلوم
 • نوع خبر : اطلاعیه و برگزاری آزمون ها

  (بیشتر…)

اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه استانداری آذربایجان شرقی

اطلاعیه مهم دریافت کارت ورود به جلسه استانداری آذربایجان شرقی

اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه استانداری آذربایجان شرقی

 

 

 • عنوان اطلاعیه : تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون
 • تاریخ برگزاری : پانزدهم و سی ام هر ماه به سایت استانداری مراجعه نمایند.
 • نوع خبر : اطلاعیه و برگزاری آزمون ها

  (بیشتر…)

تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون استانداری اردبیل

تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه و برگزاری ازمون استانداری اردبیل

تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون استانداری اردبیل اعلام شد.

 

 • عنوان اطلاعیه : تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون
 • تاریخ برگزاری: 30 مرداد ماه به بعد
 • نوع خبر : اطلاعیه و برگزاری آزمون ها

  (بیشتر…)