مطالبی که برچسب ‘تاریخ آزمون شهرداری سال 91’ دارند

تاریخ برگزاری آزمون استخدام شهرداری

اطلاعیه شهرداری در مورد تاخیر در ثبت نام چند استان

زمان برگزاری آزمون استخدام شهرداری ها اعلام شد

  • نوع خبر : زمان برگزاری آزمون استخدام شهرداری ها
  • تاریخ برگزاری آزمون : 28 مهر ماه 91

    (بیشتر…)