مطالبی که برچسب ‘بانک خاور میانه’ دارند

آگهی استخدام بانک خاور میانه

آگهی استخدام بانک خاور میانه

بانک خاورمیانه به منظور تامین ، سرمایه انسانی مورد نیاز خود ، از متقاضیان واجد شرایط و علاقه مند به فعالیت در امور مرتبط با شعب و ستاد ، با داشتن شرایط استخدامی زیر دعوت به همکاری می نماید

  • شهرهای مورد نیاز : تهران
  • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده