مطالبی که برچسب ‘اگهی استخدام استان مازندران سال 91’ دارند

آگهی استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

آگهی استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهانشرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد جهت تامین نیروی کارشناس مورد نیاز خود تعداد ۲۲۳ نفر از افراد واجد شرایط صرفا مرد را در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به صورت قرار داد کار موقت طبق ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی ،طب صنعتی و گزینش جذب می نماید.

 

(بیشتر…)

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال ۹۱

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران سال 91
استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران

 

 

 

(بیشتر…)