مطالبی که برچسب ‘اطلاعیه استخدام استانداری ایلام در هفته نامه ندای زاگرس’ دارند

آگهی استخدام استانداری ایلام

 آگهی استخدام استانداری ایلام1391

آزمون استخدام پیمانی استانداری ایلام و تعدادی از دستگاههای اجرایی استان

لینک ثبت نام اینترتی

بدینوسیله به اطلاع می رساند آگهی استخدام پیمانی استانداری ایلام و تعدادی از دستگاههای اجرایی استان در هفته نامه های ندای زاگرس و آلامتو منتشر گردیده لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر نشریات مذکور را تهیه نمایند.

(بیشتر…)