مطالبی که برچسب ‘استخدام کارگر ساده در شرکت خدمات شهری تهران’ دارند

آگهی استخدام در شرکت صنعت گستر نوروز

آگهی استخدام در شرکت صنعت گستر نوروز

شرکت صنعت گستر نوروز اولین مجری طرح مکانزاسیون خدمات شهری در کشور استخدام می نماید.

 

  • شهرهای مورد نیاز : تهران
  • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده