مطالبی که برچسب ‘استخدام کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری’ دارند

آگهی استخدام شركت مهندسين مشاور شهرتاش

آگهی استخدام شركت مهندسين مشاور شهرتاش

شركت مهندسين مشاور شهرتاش داراي رتبه بندي از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ، براي تكميل كادر شعبه جديد خود در تهران خيابان ايرانشهر از واجدين شرايط براي همكاري تمام و پاره وقت از تخصص هاي ذيل دعوت مي نمايد.

  • شهرهای مورد نیاز : 40 نفر
  • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده