مطالبی که برچسب ‘استخدام کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری’ دارند

آگهی استخدام شرکت مهندسین مشاور شهرتاش

آگهی استخدام شرکت مهندسین مشاور شهرتاش

شرکت مهندسین مشاور شهرتاش دارای رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، برای تکمیل کادر شعبه جدید خود در تهران خیابان ایرانشهر از واجدین شرایط برای همکاری تمام و پاره وقت از تخصص های ذیل دعوت می نماید.

  • شهرهای مورد نیاز : ۴۰ نفر
  • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده
  • تاریخ انقضا :۱۰ آبان ۹۱

    (more…)