مطالبی که برچسب ‘استخدام کارشناس برق و قدرت در نور’ دارند

آگهی استخدام دانشگاه تربیت مدرس

آگهی استخدام دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس کارشناس برق دفتر فنی در دانشکده منابع طبیعی نور (شهرستان نور) استخدام می نماید.

  • شهرهای مورد نیاز : نور ،محمود آباد
  • تعداد مورد نیاز : 1 نفر