مطالبی که برچسب ‘استخدام پرستار مرداد 91’ دارند

آگهی استخدام مراکز درمانی و بیمارستان های قزوین

آگهی استخدام مراکز درمانی و بیمارستان های قزوین

استخدام مراکز درمانی و بیمارستان های استان قزوین


  • شهرهای مورد نیاز : قزوین
  • تعداد مورد نیاز : 171 نفر

آگهی استخدام بیمارستان آتیه تهران

آگهی استخدام بیمارستان آتیه تهران

بیمارستان آتیه تهران برای تکمیل بخش درمان خود به تعدادی نیرو نیازمند است.


  • شهرهای مورد نیاز : تهران
  • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده