مطالبی که برچسب ‘استخدام پرستار در مراکز درمانی و بیمارستان ها’ دارند

آگهی استخدام بیمارستان آتیه تهران

آگهی استخدام بیمارستان آتیه تهران

بیمارستان آتیه تهران برای تکمیل بخش درمان خود به تعدادی نیرو نیازمند است.


  • شهرهای مورد نیاز : تهران
  • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده

آگهی استخدام کارشناس پرستاری

 آگهی استخدام کارشناس پرستاری پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی استخدام کارشناس پرستاری در تهران

پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی کارشناس پرستاری دارای گواهی پایان طرح و سابقه کار مناسب برای همکاری در مراکز درمانی استخدام مینماید.

بزرگراه شهید چمران-اوین-دانشگاه شهید بهشتی-انتهای بلوار داخل دانشگاه-پژوهشگاه ابن سینا

(بیشتر…)