مطالبی که برچسب ‘استخدام وزارت اطلاعات’ دارند

آگهی استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال 91

آگهی استخدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سال 91

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از افراد با شرایط زیر استخدام می کند.


  • شهرهای مورد نیاز : اصفهان , تبریز , مشهد , اهواز , شیراز , بابل , همدان , تهران
  • تعداد مورد نیاز :217 نفر