مطالبی که برچسب ‘استخدام های روز اصفهان’ دارند
آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۳۱ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان اصفهان – ۳۱ فروردین ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی های استخدام استان اصفهان – ۲۸ فروردین ماه ۹۳ (سری دوم)

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۸ فروردین ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۲۷ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۷ فروردین ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۲۴ فروردین ماه ۹۳

نیازمندی های استان اصفهان – ۲۳ فروردین ماه ۹۳

آگهی اصفهان

آگهی های استخدام استان اصفهان – ۱۱ اسفند ماه ۹۲

نیازمندی های روز استان اصفهان – ۱۱ اسفند ماه ۹۲

آگهی اصفهان

آگهی استخدام استان اصفهان – ۷ اسفند ماه ۹۲ (سری دوم)

نیازمندی های استان اصفهان – ۷ اسفند ماه ۹۲

آگهی اصفهان

آگهی های استخدام استان اصفهان – ۲۹ بهمن ماه ۹۲

نیازمندی های روز استان اصفهان – ۲۹ بهمن ماه ۹۲

دعوت به همکاری 3

آگهی استخدام شرکت تولیدی نسیم شمال

کارگاه تولیدی نسیم شمال تولید کننده ی انواع لترون ،ملامینه و MDF، در نظر دارد برای تکمیل کادر پرسنلی خود تعدادی نیروی مجرب پرسکار به صورت پیمانکاری جذب نماید.

شرایط کاری:

  • بدون سرویس ایاب و ذهاب

واجدین شرایط میتوانندبا شماره ی داده شده تماس حاصل فرمایند و یا به آدرس زیر به صورت حضوری مراجعه نمایند.

شماره های تماس:

همراه:۰۹۱۳۲۳۳۸۷۳۳

ثابت:۰۳۳۱۲۳۲۴۵۲۵

آدرس: نجف آباد،جاده اصفهان،بعداز خط قهدریجان،۱۰۰متر مانده به تقاطع دوم کهریسنگ،فروشگاه نسیم شمال

آگهی اصفهان

آگهی های استخدام استان اصفهان – ۲۷ بهمن ماه ۹۲ (سری دوم)

نیازمندی های روز استان اصفهان – ۲۷ بهمن ماه ۹۲

آگهی اصفهان

آگهی های استخدام استان اصفهان – ۲۴ بهمن ماه ۹۲

نیازمندی های روز استان اصفهان – ۲۴ بهمن ماه ۹۲

آگهی اصفهان

آگهی های استخدام استان اصفهان – ۷ بهمن ماه ۹۲ (سری دوم)

نیازمندی های روز استان اصفهان – ۷ بهمن ماه ۹۲

آگهی اصفهان

آگهی های استخدام استان اصفهان – ۶ بهمن ماه ۹۲

نیازمندی های روز استان اصفهان – ۶ بهمن ماه ۹۲

آگهی اصفهان

آگهی های استخدام استان اصفهان – ۵ بهمن ماه ۹۲ (سری دوم)

نیازمندی های روز استان اصفهان – ۵ بهمن ماه ۹۲

آگهی اصفهان

آگهی های استخدام استان اصفهان – ۹ دی ماه ۹۲

نیازمندی های استان اصفهان – ۹ دی ماه ۹۲

آگهی اصفهان

آگهی های استخدام استان اصفهان – ۷ دی ماه ۹۲ سری دوم

نیازمندی های استان اصفهان – ۷ دی ماه ۹۲

سری دوم

آگهی اصفهان

آگهی های استخدام استان اصفهان – ۳ دی ماه ۹۲

نیازمندی های استان اصفهان – ۳ دی ماه  ۹۲

آگهی اصفهان

آگهی های استخدام استان اصفهان – ۳۰ آذر ماه ۹۲

نیازمندی های استان اصفهان -۳۰ آذر ماه ۹۲

آگهی اصفهان

آگهی های استخدام استان اصفهان – ۱۹ آذر ماه ۹۲

نیازمندی های استان اصفهان -۱۹ آذر ماه ۹۲

آگهی اصفهان

آگهی های استخدام استان اصفهان – ۵ آذر ماه ۹۲

نیازمندی های استان اصفهان -۵ آذر ماه ۹۲

صفحه 1 از 6123456