مطالبی که برچسب ‘استخدام های جدید خوزستان’ دارند

آگهی های استخدام استان خوزستان – ۲۶ بهمن ماه ۹۱

آگهی های استخدام استان خوزستان

آگهی های استخدام استان خوزستان – ۲۶ بهمن ماه ۹۱

 • نوع آگهی : آگهی های کلی استان خوزستان
 • تاریخ آگهی :۲۶ بهمن ماه ۹۱

  (more…)

آگهی های استخدام استان خوزستان – ۷ آبان ۹۱

آگهی های استخدام استان خوزستان

آگهی های استخدام استان خوزستان – ۷ آبان ماه ۹۱

 • نوع آگهی : آگهی های کلی استان خوزستان
 • تاریخ آگهی : ۷ آبان ماه ۹۱

  (more…)

آگهی های استخدام استان خوزستان – ۲ آبان ماه ۹۱

آگهی های استخدام استان خوزستان

آگهی های استخدام استان خوزستان -۲ آبان ماه ۹۱

 • نوع آگهی : آگهی های کلی استان خوزستان
 • تاریخ آگهی : ۲ آبان ماه ۹۱

  (more…)

آگهی استخدام شرکت آنا صنعت آسیا

آگهی استخدام شرکت آنا صنعت آسیا

شرکت آنا صنعت آسیا از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.


 • شهرهای مورد نیاز : بندر امام خمینی ، گچساران
 • تعداد مورد نیاز : ۵ نفر
 • تاریخ انقضا : ۲۰ مرداد ۱۳۹۱

  (more…)

آگهی استخدام شرکت فعال و معتبر در صنعت پتروشیمی

 آگهی استخدام شرکت فعال و معتبر در صنعت پتروشیمی یک شرکت فعال و معتبر در صنعت پتروشیمی از افراد واجد شرایط از طریق مصاحبه حضوری دعوت به همکاری می نماید متقاضیان می توانند سوابق شغلی و حرفه ای خود را به نشانی Commercial_91@yahoo.com  حداکثر تا تاریخ ۹۱/۴/۸ ارسال نمایند.

 

(more…)