مطالبی که برچسب ‘استخدام فولاد کاوه جنوب کیش’ دارند
فولاد کاوه جنوب کیش

آگهی استخدام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش در نظر داردجهت تکمیل کادر درمانى خود درواحددرمانگاه افراد با شرایط زیررا جذب می نماید.

  • ۷ نفر کارشناس فوریتهاى پزشکى
  • ۷نفر کارشناس هوشبرى یا اتاق عمل جهت انجام امور پرستارى

شرایط :
-۱ بومى استان هرمزگان
-۲ داراى حداقل ۲سال سابقه کار
-۳ مرد وداراى کارت پایان خدمت
-۴ داشتن حداکثر سن ۲۸ سال
لذا افراد واجدالشرایط رزومه هاى خود را تا ۱۰ روز پس ازانتشار آگهى به ایمیل DATA@SKSCO.IR ارسال نمایند

آگهی استخدام فولاد کاوه جنوب کیش

آگهی استخدام فولاد کاوه جنوب کیش

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با همکاری سازمان سنجش و موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا، در نظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود،از بین داوطلبین واجد شرایط زیر استخدام نماید.

  • شهرهای مورد نیاز : هرمزگان
  • تعداد مورد نیاز : ۱۰۰ نفر