مطالبی که برچسب ‘استخدام فولاد کاوه جنوب کیش’ دارند

آگهی استخدام فولاد کاوه جنوب کیش

آگهی استخدام فولاد کاوه جنوب کیش

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با همکاری سازمان سنجش و موسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا، در نظر دارد به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود،از بین داوطلبین واجد شرایط زیر استخدام نماید.

  • شهرهای مورد نیاز : هرمزگان
  • تعداد مورد نیاز : ۱۰۰ نفر