مطالبی که برچسب ‘استخدام شرکت های دریایی در عسلویه’ دارند

آگهی استخدام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی

آگهی استخدام شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران در زمینه ساخت و مهندسی سازه های دریایی برای تکمیل کادر HSEخود و پیمانکاران تابعه درصدد جذب تعدادی  مرد با عناون شغلی زیر می باشد.


  • شهرهای مورد نیاز : خرمشهر ، عسلویه ، منطقه دریایی خلیج فارس و دریای عمان
  • تعداد مورد نیاز : ۶۱ نفر
  • تاریخ انقضا : ۳۰ مرداد۱۳۹۱

    (more…)