مطالبی که برچسب ‘استخدام شرکت مبلمان اداری جلیس’ دارند
جلیس

آگهی استخدام شرکت جلیس

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی : مدیر تولید
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : صنایع چوب
 • حداقل سابقه کار :  4 سال
 • شهرهای محل خدمت :  کرج
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • مهارت ها: 4 سال سابقه کار مدیریتی در زمینه تولید لوازم و تجهیزات اداری و چوبی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :  کارشناس تامین قطعات
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مهندس مکانیک
 • حداقل سابقه کار :  2 سال
 • شهرهای محل خدمت : کرج،تهران
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • مهارت ها: 2 سال سابقه کار در زمینه خرید قطعات

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :  کارشناس IT
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی :
 • حداقل سابقه کار :  2 سال
 • شهرهای محل خدمت : کرج
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • مهارت ها: با گرایش کارهای ساخت تجهیزات صنعتی

——————————————————————————————————————————-

شرایط شغلی مورد نیاز

 • عنوان شغلی :  کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید
 • مقطع تحصیلی : کارشناسی
 • رشته تحصیلی : مهندسی صنایع ،مدیریت صنعتی
 • حداقل سابقه کار :  2 سال
 • شهرهای محل خدمت :  کرج
 • جنسیت : مرد/زن
 • حداکثر سن : بدون محدودیت
 • مهارت ها: 2 سال سابقه کار ترجیحا در زمینه مبلمان اداری

——————————————————————————————————————————-