مطالبی که برچسب ‘استخدام شرکت تعاونی مسکن کمیته امداد شهریور 91’ دارند

آگهی استخدام در تعاونی مسکن تهران

آگهی استخدام در تعاونی مسکن تهران

شرکت تعاونی مسکن تهران به یک نفر کارمند اداری جهت کار در دفتر تعاونی مسکن به صورت تمام وقت نیازمند است


  • شهرهای مورد نیاز : تهران
  • تعداد مورد نیاز : 1 نفر