مطالبی که برچسب ‘استخدام در نیروی انتظامی استان کرمان’ دارند

استخدام پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی كرمان

استخدام پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی كرمان

استخدام پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی كرمان

تعداد مورد نیاز :100 نفرمرد درجه دارو  9 نفر افسر

پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی كرمان به منظور تامین نیروی انسانی(مرد) مورد نیاز خود از بین جوانان مومن متعهد و کارآمد بصورت پیمانی 5 ساله انتظامی در مقطع افسری و درجه داری استخدام می کند.

(بیشتر…)