مطالبی که برچسب ‘استخدام در نیروی انتظامی استان کرمان’ دارند

استخدام پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کرمان

استخدام پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کرمان

استخدام پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کرمان

تعداد مورد نیاز :۱۰۰ نفرمرد درجه دارو  ۹ نفر افسر

پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی کرمان به منظور تامین نیروی انسانی(مرد) مورد نیاز خود از بین جوانان مومن متعهد و کارآمد بصورت پیمانی ۵ ساله انتظامی در مقطع افسری و درجه داری استخدام می کند.

(more…)