مطالبی که برچسب ‘استخدام در مرکز ناباروری ابن سینا’ دارند

آگهی استخدام پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی

آگهی استخدام پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی

 پژوهشگاه ابن سینا جهت فعالیت در مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا دعوت به همکاری می نماید.

 

  • شهرهای مورد نیاز : تهران
  • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده

آگهی استخدام پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی

آگهی استخدام پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی

پژوهشگاه ابن سینا-جهاد دانشگاهی نیازمند کاردان/کارشناس علوم آزمایشگاهی برای اشتغال در آزمایشگاه تشخیص طبی مرکز درمان ناباروری ابن سینا می باشد.

 

  • شهرهای مورد نیاز : تهران
  • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده