مطالبی که برچسب ‘استخدام در شهرک صنعتی سفید دشت چهار محال بختیاری’ دارند

آگهی استخدام شرکت صبا فولاد زاگرس

 آگهی استخدام شرکت صبا فولاد زاگرس

شرکت صبا فولاد زاگرس فعال ر زمینه تولید مقاطع فولادی واقع در منطقه صنعتی سفید دشت به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود از افراد دارای شرایط زیر استخدام می نماید.

  • شهرهای مورد نیاز : چهار محال بختیاری
  • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده