مطالبی که برچسب ‘استخدام در شرکت های ساختمان سازی’ دارند

آگهی استخدام در شرکت پارس مهنا دزفول

آگهی استخدام در شرکت پارس مهنا دزفولاستخدام شرکت پارس مهنا در دزفول

کارشناس ارشد عمران– آشنایی به محاسبات و متره برآورد،آشنا به سازه های فلزی و بتن،1 نفر با 5 سال سابقه ساختمانی در دفتر فنی(به متقاضیان غیر بومی کمک هزینه مسکن داده می شود)

کارشناس ارشد معماری دارای مهر نظام مهندسی،تسلط به امور اجرایی 1 نفر دارای 5 سال سابقه کار ساختمانی در دفتر فنی(به متقاضیان غیربومی کمک هزینه مسکن داده می شود)

کارشناس عمران20 نفر دارای 1 تا 3 سال سابقه مفید

2 نفر کارشناس عمران با حداقل 3 سال سابقه کار ابنیه برای رتبه بندی

(بیشتر…)