مطالبی که برچسب ‘استخدام در راهنمایی رانندگی کشور خرداد 91’ دارند

آگهی استخدام پلیس راهنمایی و رانندگی کشور

آگهی استخدام پلیس راهنمایی و رانندگی کشورپلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین نیروی انسانی‌ مورد نیاز خود (مرد) از بین جوانان متعهد، مؤمن و کارآمد به صورت پیمانی ۵ ساله انتظامی در مقطع افسری از طریق آزمون ورودی و دیگر مراحل (مصاحبه، معاینات پزشکی‌ و …) با شرایط مندرج در این آگهی، استخدام می نماید.

(بیشتر…)