مطالبی که برچسب ‘استخدام در آبادان’ دارند
دانشگاه علوم پزشکی آبادان.

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود براساس تبصره 5 ماده 31 ، ماده 32 و ماده 33 آيين نامه اداري و استخدامي كارمندان غير هيأت علمي و مجوز های شماره 476/100  مورخ 22/3/1392 و 588/100 مورخ 10/4/1392 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و قوانين و مقررات جاري ، تعداد  90  نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري امتحان عمومی و با احراز صلاحیت های عمومی و براساس قانون تسری گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب 9/2/1375 مجلس شورای اسلامی  به صورت قراردادي براي خدمت در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني آبادان و واحدهای  تابعه جذب مي نماید .

متن آگهی

جدول نیازهای استخدامی 

ثبت نام

آگهی استخدام شرکت فاواچ

آگهی استخدام گروه آموزشی مبصر

شرکت فاواچ نیاز به یک نیروی موتوری در شهرستان آبادان به صورت نیمه وقت میباشد.


  • شهرهای مورد نیاز : آبادان
  • تعداد مورد نیاز : مشخص نشده

استخدام 1168 خوزستانی در ادارات دولتی استان خوزستان

 استخدام استانداری خوزستان

 استانداري خوزستان و دستگاههاي اجرايي استان بمنظور تأمین نيروي انسانی موردنياز خود طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و در چارچوب دستورالعمل نحوة برگزاري امتحان عمومي و تخصصي و از محل مجوز شماره 4550/110/دم مورخ 21/12/90 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تعداد 1168 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي و تخصصي ، مصاحبه تخصصي ، آزمون عملي (حسب مورد) و طي مراحل گزينش به صورت پيماني به شرح ذيل استخدام مي‌نمايد :

 

الف) شرايط عمومي استخدام :

1- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران

2- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

3- تدين به دين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

4- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دايم (ويژه برادران )

5- عدم اتهام و محكوميت به فساد اخلاقي و اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و عدم سابقه محكوميت جزايي مؤثر

6- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي اشتغال براي انجام كاري كه استخدام مي شود.

7- نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراي مراجع قانوني

8 – داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي و پيماني ساير دستگاههاي دولتي و يا بازخريد خدمت باشند.

(بیشتر…)