مطالبی که برچسب ‘استخدام بیمارستان عسلویه بوشهر’ دارند

آگهی استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی بوشهر

آگهی استخدام مدیریت درمان تامین اجتماعی بوشهر

مدیریت تامین اجتماعی استان بوشهر جهت تکمیل تیم پزشکی بیمارستان عسلویه بوشهر به تعدادی پزشک در زمینه زیر نیز نیاز دارد.


  • شهرهای مورد نیاز : بوشهر
  • تعداد مورد نیاز : 33 نفر