مطالبی که برچسب ‘استخدام بهداشت حرفه ای در تهران’ دارند

آگهی استخدام دانشگاه شاهد تهران

آگهی استخدام دانشگاه شاهد تهران

 دانشگاه شاهد برای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خویش (درمانی و غیر درمانی) از میان دانش آموختگان دانشگاه های معتبر دعوت به همکاری می نماید.


  • شهرهای مورد نیاز : تهران
  • تعداد مورد نیاز : ۲۶ نفر
  • تاریخ انقضا : ۲۵۱۸ مرداد ۹۱

    (more…)