مطالبی که برچسب ‘استخدام استان قزوین سال 91’ دارند

آگهی استخدام در آزمایشگاه پاتوبیولوژی ولیعصر قزوین

استخدام در آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر قزوینآزمایشگاه پاتوبیولوژی بیمارستان ولیعصر آبیک قزوین جهت تکمیل کادر فنی خود از متقاضیان ذیل دعوت به همکاری می نماید.

1 – کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی 1 نفر

2 – کارشناس علوم آزمایشگاهی  2 نفر

3 – کاردان علوم آزمایشگاهی 2 نفر

(بیشتر…)