مطالبی که برچسب ‘استخدام استانداری کردستان’ دارند

استخدام دستگاه های اجرایی استان ها-سال 91

 استخدام دستگاه های اجرایی استان ها-سال 91

استخدام دستگاههای اجرایی استانها سال ۹۱

تا کنون استان های فارس،زنجان،قم،خوزستان،گلستان و همدان و قم استخدام های دستگاه های اجرایی خود را منتشر کردند:

 

 

(بیشتر…)