مطالبی که برچسب ‘استخدام استانداری مازندران سال 91’ دارند

آگهی استخدام استانداری مازندران

آخرین اخبار استخدامی استانداری مازندران

استانداری مازندران برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاه های اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستور العمل نحوه برگزاری امتحانات عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی و از محل مجوز استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  انسانی رئیس جمهور تعداد 644 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون به صورت پیمانی به شرح زیر استخدام می نماید.


  • شهرهای مورد نیاز : مازندران
  • تعداد مورد نیاز : 644 نفر
  • تاریخ انقضا : 24 دی ماه 91
  • تاریخ برگزاری آزمون: 91/12/11

(بیشتر…)

آگهی استخدام استانداری مازندران

آگهی استخدام استانداری مازندران استانداری مازندارن برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاه های اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی و از محل مجوز 4550/11/دم مورخ 21/12/1390 معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعداد 546 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون توانمندیهای عمومی،تخصصی،مصاحبه تخصصی و گزینش بصورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می نماید.

(بیشتر…)