مطالبی که برچسب ‘استخدام استانداری مازندران خرداد 91’ دارند

آگهی استخدام استانداری مازندران

آگهی استخدام استانداری مازندران استانداری مازندارن برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاه های اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی و از محل مجوز 4550/11/دم مورخ 21/12/1390 معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعداد 546 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون توانمندیهای عمومی،تخصصی،مصاحبه تخصصی و گزینش بصورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می نماید.

(بیشتر…)