مطالبی که برچسب ‘استخدام استانداری تبریز’ دارند

آگهی استخدام استانداری آذربایجان شرقی ۹۱

آگهی استخدام استانداری آذربایجان شرقیاستانداری آذربایجان شرقی جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه های اجرایی استان به شرح زیر طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی، از محل سهمیه قانونی استخدامی شماره ۱۱۰/۴۵۵۰/دم مورخ ۹۰/۱۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، تعداد ۵۲۲ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی، تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش، به صورت پیمانی بشرح ذیل استخدام می نماید.

(more…)

آگهی استخدام استانداری آذربایجان شرقی ۹۱

اگهی استخدام استانداری آذربایجان شرقی

برای اطلاع از استخدام استانداری آذربایجان شرقی سال ۹۲ اینجا کلیک کنید

دستگاه اجرایی استان آذربایجان شرقی به منظور تامین نیروی انسانی خود از بین متقاضیان واجد شرایط بومی استان استخدام می‌کنند.

به گزارش اداره کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری آذربایجان شرقی، آزمون عمومی و تخصصی برای استخدام ۵۴۶ نفر نیروی جدید برای ۱۷ دستگاه اجرایی استان برگزار خواهد شد.

این آزمون با هدف تقویت وظایف حاکمیتی و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، روز جمعه ۲۳ تیر ۱۳۹۱ توسط استانداری آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

(more…)