مطالبی که برچسب ‘استخدام استانداری اردبیل سال 92’ دارند

آگهی استخدام استانداری اردبیل

خبر مربوطه به وضعیت استخدامی در ادارات دولتی اردبیل

استانداری اردبیل برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی، از محل سهمیه استخدامی اختصاص یافته به استان و به استناد مفاد قانون برنامه پنجم توسعه از افراد واجد شرایط (بومی صد در صد شهرستان مورد تقاضا)، تعداد ۷۲۱ نفر را از طریق برگزاری آزمون توانمندی‌های عمومی، تخصصی و گزینش بصورت پیمانی بشرح ذیل استخدام می‌نماید.

 

  • شهرهای مورد نیاز : اردبیل
  • تعداد نیروی مود نیاز : ۷۲۱ نفر
  • تاریخ انقضا : ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۲

(more…)