مطالبی که برچسب ‘استخدام اداره کل منابع طبیعی استان قزوین’ دارند

آگهی استخدام استانداری قزوین (تمدید مهلت ثبت نام )

آگهی استخدام استانداری قزوین

زمان ثبت نام استانداری قزوین تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۳ تمدید  گردید.
استانداری قزوین  برای تامین نیروی انسانی مورد نیازخود و سایردستگاههای اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی ، از محل مجوز شماره ۴۵۵۰/۱۱۰/دم مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به تعداد ۵۵۰ نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی، تخصصی، مصاحبه تخصصی، آزمون عملی (حسب مورد)  و گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می نماید.

(بیشتر…)