مطالبی که برچسب ‘استخدام اداره کل منابع طبیعی استان قزوین’ دارند

آگهی استخدام استانداری قزوین (تمدید مهلت ثبت نام )

آگهی استخدام استانداری قزوین

زمان ثبت نام استانداری قزوین تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1391/4/13 تمديد  گرديد.
استانداري قزوين  براي تامين نيروي انساني مورد نيازخود و سايردستگاههاي اجرايي استان طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي ، از محل مجوز شماره 4550/110/دم مورخ 21/12/1390  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به تعداد 550 نفر از افراد واجدالشرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي، تخصصي، مصاحبه تخصصي، آزمون عملي (حسب مورد)  و گزينش به صورت پيماني به شرح ذيل استخدام مي نمايد.

(بیشتر…)